ช่องทางการติดต่อ

ทะเบียนสวย หมวดโปรโมชั่น

2กร 3
กรุงเทพมหานคร10

159,000

6กภ 6
กรุงเทพมหานคร14

595,000

2กษ 7
กรุงเทพมหานคร14

249,000

6กด 8
กรุงเทพมหานคร16

295,000

2กศ 9
กรุงเทพมหานคร19

0

6กย 9
กรุงเทพมหานคร24

475,000

4กภ 44
กรุงเทพมหานคร14

475,000

ฉร 55
กรุงเทพมหานคร19

695,000

กม 77
กรุงเทพมหานคร20

495,000

2กฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

255,000

6กร 666
กรุงเทพมหานคร29

425,000

ฆม 678
กรุงเทพมหานคร29

255,000

6กม 789
กรุงเทพมหานคร36

345,000

6กย 999
กรุงเทพมหานคร42

495,000

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

69,000

3กฐ 1000
กรุงเทพมหานคร14

77,000

6กฐ 1100
กรุงเทพมหานคร18

49,000

3กก 1133
กรุงเทพมหานคร13

0

6กม 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฎห 1188
กรุงเทพมหานคร28

179,000

6กฒ 1331
กรุงเทพมหานคร18

45,000

พฉ 1515
กรุงเทพมหานคร25

125,000

6กภ 1616
กรุงเทพมหานคร22

69,000

ฎอ 1717
กรุงเทพมหานคร27

89,000

3กท 1818
กรุงเทพมหานคร23

125,000

ญฬ 1818
กรุงเทพมหานคร27

199,000

1กต 2020
กรุงเทพมหานคร9

65,000

ญฮ 2266
กรุงเทพมหานคร25

74,000

ศว 2266
กรุงเทพมหานคร29

54,000

ญอ 2662
กรุงเทพมหานคร26

69,000

1กก 3311
กรุงเทพมหานคร11

79,000

ญฮ 3311
กรุงเทพมหานคร17

69,000

ฆร 3737
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ญถ 3773
กรุงเทพมหานคร25

65,000

ญอ 3773
กรุงเทพมหานคร30

65,000

6กฐ 4224
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กฒ 4224
กรุงเทพมหานคร22

59,000

ญฒ 4400
กรุงเทพมหานคร15

89,000

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

999,000

ญฮ 4747
กรุงเทพมหานคร31

64,000

ญฮ 4774
กรุงเทพมหานคร31

69,000

6กด 4884
กรุงเทพมหานคร32

69,000

ญห 5115
กรุงเทพมหานคร21

84,000

1กฆ 5544
กรุงเทพมหานคร23

85,000

2กฐ 5775
กรุงเทพมหานคร36

59,000

วภ 6116
กรุงเทพมหานคร21

55,000

6กญ 6161
กรุงเทพมหานคร25

0

6กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร26

59,000

ฆช 6336
กรุงเทพมหานคร23

95,000

5กย 6556
กรุงเทพมหานคร36

145,000

ญส 6600
กรุงเทพมหานคร23

82,000

ฆณ 6644
กรุงเทพมหานคร28

69,000

2กม 6666
กรุงเทพมหานคร32

390,000

6กภ 6688
กรุงเทพมหานคร36

165,000

6กฐ 6776
กรุงเทพมหานคร42

85,000

6กภ 6886
กรุงเทพมหานคร36

119,000

6กม 6996
กรุงเทพมหานคร42

155,000

6กฒ 7117
กรุงเทพมหานคร26

49,000

6กฐ 7227
กรุงเทพมหานคร34

59,000

ฆอ 7373
กรุงเทพมหานคร29

52,000

ฆพ 7447
กรุงเทพมหานคร33

65,000

ฆอ 7676
กรุงเทพมหานคร35

65,000

ฆฌ 7711
กรุงเทพมหานคร24

115,000

ญฮ 7733
กรุงเทพมหานคร29

64,000

ญฮ 7766
กรุงเทพมหานคร35

69,000

6กภ 7777
กรุงเทพมหานคร36

395,000

6กภ 8008
กรุงเทพมหานคร29

115,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

115,000

ญง 8448
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ฆห 8484
กรุงเทพมหานคร32

89,000

6กภ 8668
กรุงเทพมหานคร36

149,000

6กภ 8686
กรุงเทพมหานคร36

149,000

6กภ 8866
กรุงเทพมหานคร36

135,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

90,000

ศส 9339
กรุงเทพมหานคร38

0

6กด 9494
กรุงเทพมหานคร34

59,000

6กด 9797
กรุงเทพมหานคร40

99,000

ฌข 9898
กรุงเทพมหานคร41

295,000

1กฒ 9900
กรุงเทพมหานคร23

75,000

6กด 9933
กรุงเทพมหานคร32

79,000
ทะเบียนสวย หมวดระฆังทอง

ฆจ 3
กรุงเทพมหานคร12

595,000

ฆฮ 3
กรุงเทพมหานคร11

595,000

ฆผ 5
กรุงเทพมหานคร16

995,000

ฆฮ 5
กรุงเทพมหานคร13

0

ฆถ 33
กรุงเทพมหานคร10

435,000

ฆพ 33
กรุงเทพมหานคร17

380,000

ฆณ 55
กรุงเทพมหานคร18

595,000

ฆย 66
กรุงเทพมหานคร23

395,000

ฆฆ 88
กรุงเทพมหานคร22

3,880,000

ฆด 111
กรุงเทพมหานคร7

760,000

ฆอ 111
กรุงเทพมหานคร12

795,000

ฆฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

795,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

2,555,000

ฆม 222
กรุงเทพมหานคร14

850,000

ฆร 222
กรุงเทพมหานคร13

495,000

ฆษ 222
กรุงเทพมหานคร13

495,000

ฆส 222
กรุงเทพมหานคร16

499,000

ฆญ 333
กรุงเทพมหานคร16

750,000

ฆฎ 333
กรุงเทพมหานคร17

730,000

ฆฬ 333
กรุงเทพมหานคร17

695,000

ฆพ 345
กรุงเทพมหานคร23

235,000

ฆฆ 456
กรุงเทพมหานคร21

0

ฆฆ 555
กรุงเทพมหานคร21

3,950,000

ฆช 666
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆฐ 666
กรุงเทพมหานคร30

695,000

ฆว 678
กรุงเทพมหานคร30

155,000

ฆม 678
กรุงเทพมหานคร29

255,000

ฆญ 777
กรุงเทพมหานคร28

750,000

ฆถ 1000
กรุงเทพมหานคร5

225,000

ฆบ 1000
กรุงเทพมหานคร6

199,000

ฆส 1000
กรุงเทพมหานคร11

185,000

ฆอ 1000
กรุงเทพมหานคร10

199,000

ฆม 1001
กรุงเทพมหานคร10

115,000

ฆฮ 1001
กรุงเทพมหานคร10

99,000

ฆถ 1010
กรุงเทพมหานคร6

95,000

ฆภ 1010
กรุงเทพมหานคร6

89,000

ฆธ 1100
กรุงเทพมหานคร9

85,000

ฆษ 1100
กรุงเทพมหานคร9

0

ฆท 1111
กรุงเทพมหานคร8

1,850,000

ฆฆ 1166
กรุงเทพมหานคร20

165,000

ฆธ 1166
กรุงเทพมหานคร21

89,000

ฆพ 1166
กรุงเทพมหานคร25

89,000

ฆภ 1166
กรุงเทพมหานคร18

85,000

ฆฬ 1166
กรุงเทพมหานคร22

79,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

290,000

ฆฐ 1199
กรุงเทพมหานคร32

139,000

ฆพ 1212
กรุงเทพมหานคร17

0

ฆด 1221
กรุงเทพมหานคร10

79,000

ฆพ 1414
กรุงเทพมหานคร21

0

ฆส 1414
กรุงเทพมหานคร20

89,000

ฆช 1551
กรุงเทพมหานคร17

79,000

ฆฆ 1661
กรุงเทพมหานคร20

135,000

ฆบ 1661
กรุงเทพมหานคร19

0

ฆฆ 1717
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆว 1771
กรุงเทพมหานคร25

69,000

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

550,000

ฆฌ 1818
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆผ 1818
กรุงเทพมหานคร29

255,000

ฆร 1919
กรุงเทพมหานคร27

139,000

ฆล 1919
กรุงเทพมหานคร29

135,000

ฆน 1991
กรุงเทพมหานคร28

125,000

ฆบ 1991
กรุงเทพมหานคร25

125,000

ฆพ 1991
กรุงเทพมหานคร31

125,000

ฆพ 2002
กรุงเทพมหานคร15

89,000

ฆท 2020
กรุงเทพมหานคร8

89,000

ฆม 2020
กรุงเทพมหานคร12

89,000

ฆอ 2200
กรุงเทพมหานคร13

69,000

ฆบ 2211
กรุงเทพมหานคร11

79,000

ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร12

1,590,000

ฆพ 2222
กรุงเทพมหานคร19

0

ฆส 2222
กรุงเทพมหานคร18

1,390,000

ฆษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,590,000

ฆอ 2222
กรุงเทพมหานคร16

1,390,000

ฆห 2233
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆน 2277
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฆล 2288
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฆน 2323
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

79,000

ฆต 2424
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆฆ 2442
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆท 2662
กรุงเทพมหานคร20

99,000

ฆฌ 2727
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฆณ 2727
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฆข 2772
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆก 2929
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฆล 2929
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ฆบ 3113
กรุงเทพมหานคร13

0

ฆร 3223
กรุงเทพมหานคร17

0

ฆย 3232
กรุงเทพมหานคร21

0

ฆท 3311
กรุงเทพมหานคร12

67,000

ฆผ 3322
กรุงเทพมหานคร21

69,000

ฆบ 3333
กรุงเทพมหานคร17

990,000

ฆศ 3366
กรุงเทพมหานคร28

69,000

ฆช 3377
กรุงเทพมหานคร25

69,000

ฆม 3377
กรุงเทพมหานคร28

69,000

ฆฆ 3456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

ฆร 3456
กรุงเทพมหานคร25

0

ฆล 3553
กรุงเทพมหานคร25

79,000

ฆผ 3636
กรุงเทพมหานคร29

125,000

ฆย 3636
กรุงเทพมหานคร29

125,000

ฆฆ 3663
กรุงเทพมหานคร24

350,000

ฆผ 3663
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฆร 3737
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฆช 3737
กรุงเทพมหานคร25

59,000

ฆฆ 3838
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ฆพ 3993
กรุงเทพมหานคร35

69,000

ฆล 3993
กรุงเทพมหานคร33

69,000

ฆถ 4000
กรุงเทพมหานคร8

115,000

ฆม 4004
กรุงเทพมหานคร16

59,000

ฆม 4114
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ฆศ 4114
กรุงเทพมหานคร20

85,000

ฆณ 4224
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆท 4224
กรุงเทพมหานคร16

99,000

ฆน 4224
กรุงเทพมหานคร20

89,000

ฆฮ 4224
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆฌ 4422
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

4,950,000

ฆถ 4455
กรุงเทพมหานคร22

145,000

ฆท 4455
กรุงเทพมหานคร22

175,000

ฆย 4455
กรุงเทพมหานคร29

165,000

ฆบ 4466
กรุงเทพมหานคร25

69,000

ฆฆ 4488
กรุงเทพมหานคร30

235,000

ฆด 4554
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ฆม 4567
กรุงเทพมหานคร30

145,000

ฆฮ 4567
กรุงเทพมหานคร30

135,000

ฆฆ 4646
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ฆพ 4747
กรุงเทพมหานคร33

69,000

ฆย 4747
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฆท 4884
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ฆฆ 4949
กรุงเทพมหานคร30

245,000

ฆผ 4949
กรุงเทพมหานคร37

69,000

ฆฎ 4994
กรุงเทพมหานคร34

0

ฆต 4994
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆว 4994
กรุงเทพมหานคร35

69,000

ฆอ 4994
กรุงเทพมหานคร35

74,000

ฆฮ 4994
กรุงเทพมหานคร34

65,000

ฆม 5000
กรุงเทพมหานคร13

195,000

ฆพ 5050
กรุงเทพมหานคร21

79,000

ฆพ 5445
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆถ 5454
กรุงเทพมหานคร22

145,000

ฆฮ 5500
กรุงเทพมหานคร18

69,000

ฆส 5511
กรุงเทพมหานคร22

89,000

ฆฎ 5533
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆฐ 5544
กรุงเทพมหานคร30

115,000

ฆณ 5544
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆผ 5544
กรุงเทพมหานคร29

110,000

ฆอ 5544
กรุงเทพมหานคร27

115,000

ฆน 5555
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆน 5566
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆว 5566
กรุงเทพมหานคร31

89,000

ฆณ 5577
กรุงเทพมหานคร32

82,000

ฆฆ 5599
กรุงเทพมหานคร34

0

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

355,000

ฆด 5656
กรุงเทพมหานคร26

115,000

ฆถ 5656
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆท 5656
กรุงเทพมหานคร26

135,000

ฆบ 5656
กรุงเทพมหานคร27

125,000

ฆพ 5656
กรุงเทพมหานคร33

125,000

ฆฆ 5665
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ฆล 5665
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ฆย 5757
กรุงเทพมหานคร35

65,000

ฆฆ 5775
กรุงเทพมหานคร30

295,000

ฆธ 5775
กรุงเทพมหานคร31

69,000

ฆช 5775
กรุงเทพมหานคร29

69,000

ฆฆ 5959
กรุงเทพมหานคร34

495,000

ฆพ 6006
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆถ 6060
กรุงเทพมหานคร16

59,000

ฆบ 6060
กรุงเทพมหานคร17

59,000

ฆผ 6060
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆล 6060
กรุงเทพมหานคร21

59,000

ฆท 6116
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆร 6116
กรุงเทพมหานคร21

56,000

ฆช 6336
กรุงเทพมหานคร23

95,000

ฆว 6336
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ฆพ 6556
กรุงเทพมหานคร33

0

ฆร 6556
กรุงเทพมหานคร29

89,000

ฆฆ 6565
กรุงเทพมหานคร28

265,000

ฆม 6565
กรุงเทพมหานคร30

115,000

ฆพ 6622
กรุงเทพมหานคร27

79,000

ฆณ 6644
กรุงเทพมหานคร28

69,000

ฆภ 6655
กรุงเทพมหานคร26

89,000

ฆม 6655
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆร 6655
กรุงเทพมหานคร29

85,000

ฆว 6655
กรุงเทพมหานคร31

89,000

ฆร 6677
กรุงเทพมหานคร33

0

ฆล 6699
กรุงเทพมหานคร39

135,000

ฆว 6699
กรุงเทพมหานคร39

145,000

ฆษ 6699
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆฆ 6767
กรุงเทพมหานคร32

235,000

ฆฐ 6767
กรุงเทพมหานคร38

59,000

ฆธ 6767
กรุงเทพมหานคร33

58,000

ฆฐ 6868
กรุงเทพมหานคร40

0

ฆบ 6886
กรุงเทพมหานคร33

89,000

ฆย 6886
กรุงเทพมหานคร39

85,000

ฆร 6886
กรุงเทพมหานคร35

89,000

ฆร 7000
กรุงเทพมหานคร14

0

ฆล 7000
กรุงเทพมหานคร16

125,000

ฆว 7070
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆร 7117
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆฆ 7227
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆด 7227
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆว 7373
กรุงเทพมหานคร29

52,000

ฆอ 7373
กรุงเทพมหานคร29

52,000

ฆพ 7447
กรุงเทพมหานคร33

65,000

ฆฐ 7667
กรุงเทพมหานคร38

59,000

ฆผ 7667
กรุงเทพมหานคร37

59,000

ฆร 7667
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฆอ 7676
กรุงเทพมหานคร35

65,000

ฆฐ 7700
กรุงเทพมหานคร26

59,000

ฆฒ 7700
กรุงเทพมหานคร20

59,000

ฆฌ 7711
กรุงเทพมหานคร24

115,000

ฆถ 7722
กรุงเทพมหานคร22

85,000

ฆก 7777
กรุงเทพมหานคร32

0

ฆม 7788
กรุงเทพมหานคร38

135,000

ฆธ 7878
กรุงเทพมหานคร37

125,000

ฆฎ 7878
กรุงเทพมหานคร37

125,000

ฆร 7878
กรุงเทพมหานคร38

125,000

ฆช 7887
กรุงเทพมหานคร35

0

ฆม 7887
กรุงเทพมหานคร38

0

ฆร 7979
กรุงเทพมหานคร39

115,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

99,000

ฆม 7997
กรุงเทพมหานคร40

125,000

ฆร 7997
กรุงเทพมหานคร39

0

ฆฮ 8000
กรุงเทพมหานคร16

0

ฆฆ 8008
กรุงเทพมหานคร22

390,000

ฆด 8118
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆม 8383
กรุงเทพมหานคร30

79,000

ฆถ 8448
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆถ 8484
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆธ 8484
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆห 8484
กรุงเทพมหานคร32

89,000

ฆอ 8484
กรุงเทพมหานคร33

79,000

ฆอ 8686
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆณ 8778
กรุงเทพมหานคร38

115,000

ฆร 8778
กรุงเทพมหานคร37

119,000

ฆล 8778
กรุงเทพมหานคร39

115,000

ฆต 8787
กรุงเทพมหานคร36

129,000

ฆล 8787
กรุงเทพมหานคร39

99,000

ฆภ 8800
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆท 8811
กรุงเทพมหานคร22

135,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆว 8811
กรุงเทพมหานคร27

125,000

ฆภ 8833
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆฆ 8844
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆธ 8844
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆถ 8877
กรุงเทพมหานคร34

75,000

ฆร 8877
กรุงเทพมหานคร37

85,000

ฆถ 8998
กรุงเทพมหานคร38

295,000

ฆฆ 9090
กรุงเทพมหานคร24

450,000

ฆท 9090
กรุงเทพมหานคร22

89,000

ฆบ 9229
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ฆษ 9229
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฆฌ 9449
กรุงเทพมหานคร32

89,000

ฆย 9449
กรุงเทพมหานคร37

99,000

ฆว 9449
กรุงเทพมหานคร35

99,000

ฆผ 9494
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆบ 9669
กรุงเทพมหานคร35

119,000

ฆภ 9669
กรุงเทพมหานคร34

0

ฆบ 9779
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆร 9779
กรุงเทพมหานคร39

125,000

ฆบ 9797
กรุงเทพมหานคร37

119,000

ฆพ 9797
กรุงเทพมหานคร43

99,000

ฆผ 9900
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฆจ 9933
กรุงเทพมหานคร33

79,000

ฆพ 9933
กรุงเทพมหานคร35

0

ฆภ 9933
กรุงเทพมหานคร28

85,000

ฆฆ 9944
กรุงเทพมหานคร32

0

ฆพ 9944
กรุงเทพมหานคร37

85,000

ฆย 9955
กรุงเทพมหานคร39

0

ฆภ 9966
กรุงเทพมหานคร34

990,000

ฆณ 9977
กรุงเทพมหานคร40

0

ฆด 9977
กรุงเทพมหานคร36

0
ทะเบียนสวย VIP

2กข 1
กรุงเทพมหานคร6

620,000

2กม 1
กรุงเทพมหานคร9

450,000

3กก 1
กรุงเทพมหานคร6

495,000

5กก 1
กรุงเทพมหานคร8

599,000

5กน 1
กรุงเทพมหานคร12

285,000

5กม 1
กรุงเทพมหานคร12

285,000

5กย 1
กรุงเทพมหานคร15

0

5กร 1
กรุงเทพมหานคร11

335,000

5กอ 1
กรุงเทพมหานคร13

285,000

6กพ 1
กรุงเทพมหานคร16

199,000

1กท 2
กรุงเทพมหานคร5

265,000

2กก 2
กรุงเทพมหานคร6

1,650,000

2กข 2
กรุงเทพมหานคร7

299,001

2กถ 2
กรุงเทพมหานคร6

375,000

3กก 2
กรุงเทพมหานคร7

275,000

1กภ 3
กรุงเทพมหานคร6

295,000

2กฒ 3
กรุงเทพมหานคร9

199,000

2กพ 3
กรุงเทพมหานคร14

0

2กร 3
กรุงเทพมหานคร10

159,000

2กอ 3
กรุงเทพมหานคร12

0

ฆจ 3
กรุงเทพมหานคร12

595,000

ฆฮ 3
กรุงเทพมหานคร11

595,000

1กอ 4
กรุงเทพมหานคร12

199,000

2กฬ 4
กรุงเทพมหานคร12

110,000

3กก 4
กรุงเทพมหานคร9

295,000

3กด 4
กรุงเทพมหานคร9

175,000

3กถ 4
กรุงเทพมหานคร9

175,000

3กร 4
กรุงเทพมหานคร12

165,000

4กข 4
กรุงเทพมหานคร11

345,000

4กธ 4
กรุงเทพมหานคร13

365,000

ขก 4
กรุงเทพมหานคร7

495,000

1กฬ 5
กรุงเทพมหานคร12

345,000

2กก 5
กรุงเทพมหานคร9

590,000

2กข 5
กรุงเทพมหานคร10

289,000

2กณ 5
กรุงเทพมหานคร13

199,000

2กด 5
กรุงเทพมหานคร9

225,000

2กส 5
กรุงเทพมหานคร15

295,000

3กว 5
กรุงเทพมหานคร15

285,000

5กฐ 5
กรุงเทพมหานคร20

455,000

5กภ 5
กรุงเทพมหานคร12

595,000

5กอ 5
กรุงเทพมหานคร17

490,000

5กฮ 5
กรุงเทพมหานคร16

480,000

ฆผ 5
กรุงเทพมหานคร16

995,000

ฆฮ 5
กรุงเทพมหานคร13

0

1กก 6
กรุงเทพมหานคร9

795,000

1กภ 6
กรุงเทพมหานคร9

325,000

1กศ 6
กรุงเทพมหานคร15

295,000

1กษ 6
กรุงเทพมหานคร12

185,000

1กอ 6
กรุงเทพมหานคร14

255,000

5กท 6
กรุงเทพมหานคร13

255,000

6กด 6
กรุงเทพมหานคร14

495,000

6กภ 6
กรุงเทพมหานคร14

595,000

ภภ 6
กรุงเทพมหานคร8

2,666,666

2กน 7
กรุงเทพมหานคร15

245,000

2กม 7
กรุงเทพมหานคร15

0

2กษ 7
กรุงเทพมหานคร14

249,000

3กข 7
กรุงเทพมหานคร13

135,000

3กญ 7
กรุงเทพมหานคร15

235,000

2กช 8
กรุงเทพมหานคร13

0

4กง 8
กรุงเทพมหานคร15

335,000

4กอ 8
กรุงเทพมหานคร19

345,000

5กม 8
กรุงเทพมหานคร19

395,000

6กฐ 8
กรุงเทพมหานคร24

355,000

6กด 8
กรุงเทพมหานคร16

295,000

6กว 8
กรุงเทพมหานคร16

290,000

1กม 9
กรุงเทพมหานคร16

590,000

1กส 9
กรุงเทพมหานคร18

590,000

1กอ 9
กรุงเทพมหานคร17

650,000

2กศ 9
กรุงเทพมหานคร19

0

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

5กอ 9
กรุงเทพมหานคร21

435,000

6กฆ 9
กรุงเทพมหานคร19

375,000

6กง 9
กรุงเทพมหานคร18

325,000

6กด 9
กรุงเทพมหานคร17

455,000

6กถ 9
กรุงเทพมหานคร17

395,000

6กผ 9
กรุงเทพมหานคร24

465,000

6กย 9
กรุงเทพมหานคร24

475,000

1กก 11
กรุงเทพมหานคร5

2,990,000

2กก 11
กรุงเทพมหานคร6

455,000

2กญ 11
กรุงเทพมหานคร9

255,000

2กษ 11
กรุงเทพมหานคร9

255,000

5กภ 11
กรุงเทพมหานคร9

0

5กย 11
กรุงเทพมหานคร16

155,000

5กร 11
กรุงเทพมหานคร12

165,000

5กล 11
กรุงเทพมหานคร14

255,000

5กว 11
กรุงเทพมหานคร14

195,000

5กอ 11
กรุงเทพมหานคร14

295,000

1กณ 22
กรุงเทพมหานคร11

145,000

2กช 22
กรุงเทพมหานคร9

0

3กด 22
กรุงเทพมหานคร9

165,000

5กฮ 22
กรุงเทพมหานคร15

210,000

สณ 22
กรุงเทพมหานคร16

365,000

2กด 33
กรุงเทพมหานคร10

99,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

3กฎ 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

3กฒ 33
กรุงเทพมหานคร13

335,000

3กณ 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

3กน 33
กรุงเทพมหานคร15

0

3กม 33
กรุงเทพมหานคร15

435,000

3กว 33
กรุงเทพมหานคร16

365,000

3กฮ 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

4กฒ 33
กรุงเทพมหานคร14

0

6กข 33
กรุงเทพมหานคร15

164,000

ฆถ 33
กรุงเทพมหานคร10

435,000

ฆพ 33
กรุงเทพมหานคร17

380,000

4กภ 44
กรุงเทพมหานคร14

475,000

4กฌ 44
กรุงเทพมหานคร16

320,000

6กฐ 44
กรุงเทพมหานคร24

199,000

2กฒ 55
กรุงเทพมหานคร16

0

5กย 55
กรุงเทพมหานคร24

750,000

ฉร 55
กรุงเทพมหานคร19

695,000

ฆณ 55
กรุงเทพมหานคร18

595,000

5กอ 66
กรุงเทพมหานคร24

0

6กฌ 66
กรุงเทพมหานคร22

395,000

6กน 66
กรุงเทพมหานคร24

399,000

ฆย 66
กรุงเทพมหานคร23

395,000

3กล 77
กรุงเทพมหานคร24

199,000

กม 77
กรุงเทพมหานคร20

495,000

1กก 88
กรุงเทพมหานคร19

1,990,000

3กญ 88
กรุงเทพมหานคร24

395,000

3กษ 88
กรุงเทพมหานคร24

350,000

4กต 88
กรุงเทพมหานคร24

355,000

6กถ 88
กรุงเทพมหานคร24

0

6กท 88
กรุงเทพมหานคร24

495,000

ฆฆ 88
กรุงเทพมหานคร22

3,880,000

ษจ 88
กรุงเทพมหานคร26

795,000

1กก 99
กรุงเทพมหานคร21

1,990,000

1กง 99
กรุงเทพมหานคร22

490,000

5กอ 99
กรุงเทพมหานคร30

295,000

6กพ 99
กรุงเทพมหานคร33

295,000

1กฆ 111
กรุงเทพมหานคร8

635,000

2กฆ 111
กรุงเทพมหานคร9

295,000

2กฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

255,000

5กฉ 111
กรุงเทพมหานคร14

0

5กย 111
กรุงเทพมหานคร17

0

6กญ 111
กรุงเทพมหานคร14

295,000

6กฎ 111
กรุงเทพมหานคร15

295,000

6กม 111
กรุงเทพมหานคร15

0

ฆด 111
กรุงเทพมหานคร7

760,000

ฆอ 111
กรุงเทพมหานคร12

795,000

ฆฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

795,000

ญภ 111
กรุงเทพมหานคร8

690,000

1กฮ 222
กรุงเทพมหานคร13

285,000

2กฐ 222
กรุงเทพมหานคร18

475,000

2กณ 222
กรุงเทพมหานคร10

495,000

3กฐ 222
กรุงเทพมหานคร19

199,000

5กบ 222
กรุงเทพมหานคร14

325,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

2,555,000

ฆม 222
กรุงเทพมหานคร14

850,000

ฆร 222
กรุงเทพมหานคร13

495,000

ฆษ 222
กรุงเทพมหานคร13

495,000

ฆส 222
กรุงเทพมหานคร16

499,000

2กถ 333
กรุงเทพมหานคร13

245,000

2กธ 333
กรุงเทพมหานคร16

235,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

ฆญ 333
กรุงเทพมหานคร16

750,000

ฆฎ 333
กรุงเทพมหานคร17

730,000

ฆฬ 333
กรุงเทพมหานคร17

695,000

ญษ 333
กรุงเทพมหานคร17

750,000

4กง 444
กรุงเทพมหานคร19

450,000

5กว 444
กรุงเทพมหานคร24

0

5กอ 444
กรุงเทพมหานคร24

295,000

2กร 555
กรุงเทพมหานคร22

0

4กฎ 555
กรุงเทพมหานคร25

295,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

3,555,555

5กช 555
กรุงเทพมหานคร23

890,000

5กฌ 555
กรุงเทพมหานคร24

790,000

5กฐ 555
กรุงเทพมหานคร30

690,000

5กณ 555
กรุงเทพมหานคร26

0

5กถ 555
กรุงเทพมหานคร22

890,000

5กท 555
กรุงเทพมหานคร22

1,190,000

5กภ 555
กรุงเทพมหานคร22

999,000

5กร 555
กรุงเทพมหานคร25

1,190,000

5กอ 555
กรุงเทพมหานคร27

750,000

6กง 555
กรุงเทพมหานคร24

455,000

ฆฆ 555
กรุงเทพมหานคร21

3,950,000

ญษ 555
กรุงเทพมหานคร23

990,000

3กก 666
กรุงเทพมหานคร23

390,000

5กบ 666
กรุงเทพมหานคร26

235,000

6กก 666
กรุงเทพมหานคร26

1,990,000

6กข 666
กรุงเทพมหานคร27

595,000

6กฆ 666
กรุงเทพมหานคร28

395,000

6กง 666
กรุงเทพมหานคร27

395,000

6กร 666
กรุงเทพมหานคร29

425,000

ฆช 666
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆฐ 666
กรุงเทพมหานคร30

695,000

ญฮ 666
กรุงเทพมหานคร27

850,000

ธอ 666
กรุงเทพมหานคร28

595,000

ภภ 666
กรุงเทพมหานคร20

1,950,000

2กถ 777
กรุงเทพมหานคร25

235,000

6กพ 777
กรุงเทพมหานคร36

295,000

ฆญ 777
กรุงเทพมหานคร28

750,000

1กก 888
กรุงเทพมหานคร27

1,990,000

6กฎ 888
กรุงเทพมหานคร36

495,000

1กก 999
กรุงเทพมหานคร30

1,999,000

1กง 999
กรุงเทพมหานคร31

690,000

5กล 999
กรุงเทพมหานคร39

0

5กว 999
กรุงเทพมหานคร39

0

5กอ 999
กรุงเทพมหานคร39

595,000

6กง 999
กรุงเทพมหานคร36

599,000

6กถ 999
กรุงเทพมหานคร35

425,000

6กท 999
กรุงเทพมหานคร35

595,000

6กย 999
กรุงเทพมหานคร42

495,000

กค 999
กรุงเทพมหานคร32

1,950,000

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

1กฌ 1111
กรุงเทพมหานคร9

1,750,000

1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร11

1,990,000

1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร15

1,990,000

1กถ 1111
กรุงเทพมหานคร7

2,250,000

1กว 1111
กรุงเทพมหานคร12

2,150,000

1กส 1111
กรุงเทพมหานคร13

1,990,000

2กบ 1111
กรุงเทพมหานคร9

455,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

ฆท 1111
กรุงเทพมหานคร8

1,850,000

1กส 2222
กรุงเทพมหานคร17

485,000

2กก 2222
กรุงเทพมหานคร12

13,900,000

2กค 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,450,000

2กถ 2222
กรุงเทพมหานคร12

990,000

2กธ 2222
กรุงเทพมหานคร15

0

2กษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,350,000

ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร12

1,590,000

ฆพ 2222
กรุงเทพมหานคร19

0

ฆส 2222
กรุงเทพมหานคร18

1,390,000

ฆษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,590,000

ฆอ 2222
กรุงเทพมหานคร16

1,390,000

ญข 2222
กรุงเทพมหานคร14

1,690,000

2กร 3333
กรุงเทพมหานคร19

355,000

3กก 3333
กรุงเทพมหานคร17

5,990,000

3กค 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,190,002

3กน 3333
กรุงเทพมหานคร21

950,000

3กผ 3333
กรุงเทพมหานคร24

990,000

3กพ 3333
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

3กย 3333
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

3กร 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,150,000

3กล 3333
กรุงเทพมหานคร22

990,002

3กส 3333
กรุงเทพมหานคร23

990,002

3กฮ 3333
กรุงเทพมหานคร21

950,000

ฆบ 3333
กรุงเทพมหานคร17

990,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

1กร 4444
กรุงเทพมหานคร22

395,000

1กล 4444
กรุงเทพมหานคร24

444,444

2กก 4444
กรุงเทพมหานคร20

590,000

4กข 4444
กรุงเทพมหานคร23

890,000

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

999,000

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

4,950,000

ญช 4444
กรุงเทพมหานคร22

0

2กภ 5555
กรุงเทพมหานคร24

750,000

5กก 5555
กรุงเทพมหานคร27

15,555,555

5กข 5555
กรุงเทพมหานคร28

1,955,555

5กค 5555
กรุงเทพมหานคร30

1,855,555

5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร30

1,890,000

5กภ 5555
กรุงเทพมหานคร27

2,555,555

5กม 5555
กรุงเทพมหานคร31

1,750,000

5กอ 5555
กรุงเทพมหานคร32

2,555,555

5กฮ 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,350,000

ฆน 5555
กรุงเทพมหานคร28

0

ศร 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,550,000

1กข 6666
กรุงเทพมหานคร28

520,000

1กท 6666
กรุงเทพมหานคร27

750,000

2กม 6666
กรุงเทพมหานคร32

390,000

3กก 6666
กรุงเทพมหานคร29

695,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

969,000

5กอ 6666
กรุงเทพมหานคร36

550,000

5กฮ 6666
กรุงเทพมหานคร35

390,000

6กก 6666
กรุงเทพมหานคร32

9,990,000

6กข 6666
กรุงเทพมหานคร33

990,000

6กฉ 6666
กรุงเทพมหานคร36

1,260,000

6กณ 6666
กรุงเทพมหานคร36

1,290,000

ชษ 6666
กรุงเทพมหานคร30

0

ญญ 6666
กรุงเทพมหานคร32

0

ญษ 6666
กรุงเทพมหานคร32

1,950,000

4กต 7777
กรุงเทพมหานคร36

395,000

5กร 7777
กรุงเทพมหานคร38

0

6กภ 7777
กรุงเทพมหานคร36

395,000

ฆก 7777
กรุงเทพมหานคร32

0

ฉบ 7777
กรุงเทพมหานคร35

0

ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร35

2,250,000

2กก 8888
กรุงเทพมหานคร36

2,650,000

6กข 8888
กรุงเทพมหานคร41

670,000

6กว 8888
กรุงเทพมหานคร45

688,888

1กง 9999
กรุงเทพมหานคร40

1,890,000

1กอ 9999
กรุงเทพมหานคร44

1,390,000

5กอ 9999
กรุงเทพมหานคร48

990,000

กพ 9999
กรุงเทพมหานคร45

0

ญอ 9999
กรุงเทพมหานคร46

6,990,000
ทะเบียนสวย อักษรเบิล

3กก 1
กรุงเทพมหานคร6

495,000

5กก 1
กรุงเทพมหานคร8

599,000

2กก 2
กรุงเทพมหานคร6

1,650,000

3กก 2
กรุงเทพมหานคร7

275,000

3กก 4
กรุงเทพมหานคร9

295,000

2กก 5
กรุงเทพมหานคร9

590,000

1กก 6
กรุงเทพมหานคร9

795,000

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

1กก 11
กรุงเทพมหานคร5

2,990,000

2กก 11
กรุงเทพมหานคร6

455,000

6กก 26
กรุงเทพมหานคร16

0

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

1กก 67
กรุงเทพมหานคร16

79,000

1กก 88
กรุงเทพมหานคร19

1,990,000

ฆฆ 88
กรุงเทพมหานคร22

3,880,000

1กก 99
กรุงเทพมหานคร21

1,990,000

3กก 102
กรุงเทพมหานคร8

39,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

2,555,000

ฎฎ 300
กรุงเทพมหานคร13

295,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

3กก 345
กรุงเทพมหานคร17

199,002

5กก 345
กรุงเทพมหานคร19

0

ฆฆ 456
กรุงเทพมหานคร21

0

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

3,555,555

ฆฆ 555
กรุงเทพมหานคร21

3,950,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

3กก 666
กรุงเทพมหานคร23

390,000

6กก 666
กรุงเทพมหานคร26

1,990,000

ภภ 666
กรุงเทพมหานคร20

1,950,000

1กก 861
กรุงเทพมหานคร18

59,000

3กก 861
กรุงเทพมหานคร20

55,000

1กก 888
กรุงเทพมหานคร27

1,990,000

1กก 900
กรุงเทพมหานคร12

290,000

1กท 900
กรุงเทพมหานคร12

0

1กก 999
กรุงเทพมหานคร30

1,999,000

ญญ 1010
กรุงเทพมหานคร10

0

ญญ 1100
กรุงเทพมหานคร10

0

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

2กก 1133
กรุงเทพมหานคร12

0

3กก 1133
กรุงเทพมหานคร13

0

ฆฆ 1166
กรุงเทพมหานคร20

165,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

290,000

6กก 1212
กรุงเทพมหานคร14

135,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

6กก 1515
กรุงเทพมหานคร23

125,000

ฆฆ 1661
กรุงเทพมหานคร20

135,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000

ฆฆ 1717
กรุงเทพมหานคร22

0

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

550,000

4กก 1881
กรุงเทพมหานคร24

0

2กก 2222
กรุงเทพมหานคร12

13,900,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กก 2288
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆฆ 2442
กรุงเทพมหานคร18

0

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

1กก 2626
กรุงเทพมหานคร19

175,000

6กก 2626
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กก 2662
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1กก 3030
กรุงเทพมหานคร9

129,000

1กก 3311
กรุงเทพมหานคร11

79,000

1กก 3322
กรุงเทพมหานคร13

79,000

3กก 3322
กรุงเทพมหานคร15

185,000

3กก 3333
กรุงเทพมหานคร17

5,990,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

6กก 3355
กรุงเทพมหานคร24

145,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

1กก 3366
กรุงเทพมหานคร21

195,000

6กก 3366
กรุงเทพมหานคร26

145,000

2กก 3434
กรุงเทพมหานคร18

85,000

ฆฆ 3456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

2กก 3663
กรุงเทพมหานคร22

69,000

ฆฆ 3663
กรุงเทพมหานคร24

350,000

ฆฆ 3838
กรุงเทพมหานคร28

225,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

2กก 4444
กรุงเทพมหานคร20

590,000

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

4,950,000

5กก 4455
กรุงเทพมหานคร25

199,000

ฆฆ 4488
กรุงเทพมหานคร30

235,000

5กก 4555
กรุงเทพมหานคร26

95,000

ฆฆ 4646
กรุงเทพมหานคร26

155,000

5กก 4848
กรุงเทพมหานคร31

79,000

ฆฆ 4949
กรุงเทพมหานคร30

245,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

4กก 5353
กรุงเทพมหานคร22

59,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

5กก 5555
กรุงเทพมหานคร27

15,555,555

5กก 5566
กรุงเทพมหานคร29

255,000

ฉฉ 5566
กรุงเทพมหานคร32

295,000

ญญ 5566
กรุงเทพมหานคร30

390,000

ฆฆ 5599
กรุงเทพมหานคร34

0

5กก 5656
กรุงเทพมหานคร29

199,000

6กก 5656
กรุงเทพมหานคร30

199,000

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

355,000

ฆฆ 5665
กรุงเทพมหานคร28

225,000

2กก 5678
กรุงเทพมหานคร30

125,000

ฆฆ 5775
กรุงเทพมหานคร30

295,000

5กก 5858
กรุงเทพมหานคร33

0

1กก 5885
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆฆ 5959
กรุงเทพมหานคร34

495,000

6กก 6006
กรุงเทพมหานคร20

79,000

6กก 6226
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กก 6556
กรุงเทพมหานคร29

155,000

2กก 6565
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆฆ 6565
กรุงเทพมหานคร28

265,000

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

6กก 6622
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กก 6655
กรุงเทพมหานคร29

135,000

3กก 6666
กรุงเทพมหานคร29

695,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

969,000

6กก 6666
กรุงเทพมหานคร32

9,990,000

ญญ 6666
กรุงเทพมหานคร32

0

1กก 6677
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กก 6688
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กก 6699
กรุงเทพมหานคร38

0

ฆฆ 6767
กรุงเทพมหานคร32

235,000

ญญ 6767
กรุงเทพมหานคร34

190,000

2กก 6789
กรุงเทพมหานคร34

165,000

4กก 6996
กรุงเทพมหานคร36

0

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

ฆฆ 7227
กรุงเทพมหานคร24

0

5กก 7755
กรุงเทพมหานคร31

79,000

6กก 7878
กรุงเทพมหานคร38

125,000

2กก 8000
กรุงเทพมหานคร12

195,000

1กก 8008
กรุงเทพมหานคร19

195,000

5กก 8008
กรุงเทพมหานคร23

115,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

ฆฆ 8008
กรุงเทพมหานคร22

390,000

5กก 8080
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

195,000

ฎฎ 8080
กรุงเทพมหานคร26

235,000

4กก 8181
กรุงเทพมหานคร24

145,000

1กก 8282
กรุงเทพมหานคร23

99,000

1กก 8484
กรุงเทพมหานคร27

79,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

1กก 8787
กรุงเทพมหานคร33

115,000

5กก 8822
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆฆ 8844
กรุงเทพมหานคร30

195,000

2กก 8888
กรุงเทพมหานคร36

2,650,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ญญ 9009
กรุงเทพมหานคร26

390,000

5กก 9090
กรุงเทพมหานคร25

0

6กก 9090
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฆฆ 9090
กรุงเทพมหานคร24

450,000

6กก 9559
กรุงเทพมหานคร36

0

6กก 9595
กรุงเทพมหานคร36

185,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

6กก 9779
กรุงเทพมหานคร40

145,000

6กก 9797
กรุงเทพมหานคร40

125,000

1กก 9933
กรุงเทพมหานคร27

155,000

1กก 9944
กรุงเทพมหานคร29

125,000

ฆฆ 9944
กรุงเทพมหานคร32

0

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000
ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ญก 100
กรุงเทพมหานคร6

145,000

ชร 200
กรุงเทพมหานคร8

0

ฎฎ 300
กรุงเทพมหานคร13

295,000

1กท 500
กรุงเทพมหานคร8

0

5กบ 500
กรุงเทพมหานคร13

195,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

35,000

5กบ 600
กรุงเทพมหานคร14

62,000

1กก 900
กรุงเทพมหานคร12

290,000

1กท 900
กรุงเทพมหานคร12

0

2กง 1000
กรุงเทพมหานคร6

0

2กฌ 1000
กรุงเทพมหานคร7

99,000

2กฎ 1000
กรุงเทพมหานคร9

0

2กน 1000
กรุงเทพมหานคร9

0

3กก 1000
กรุงเทพมหานคร6

99,000

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

69,000

3กฐ 1000
กรุงเทพมหานคร14

77,000

กม 1000
กรุงเทพมหานคร7

250,000

ฆถ 1000
กรุงเทพมหานคร5

225,000

ฆบ 1000
กรุงเทพมหานคร6

199,000

ฆส 1000
กรุงเทพมหานคร11

185,000

ฆอ 1000
กรุงเทพมหานคร10

199,000

ฉก 1000
กรุงเทพมหานคร7

165,000

1กฬ 2000
กรุงเทพมหานคร9

79,000

ธธ 2000
กรุงเทพมหานคร10

390,000

1กว 3000
กรุงเทพมหานคร11

59,000

1กง 4000
กรุงเทพมหานคร8

65,000

1กร 4000
กรุงเทพมหานคร10

85,000

2กฉ 4000
กรุงเทพมหานคร12

52,000

2กพ 4000
กรุงเทพมหานคร15

75,000

3กส 4000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ฆถ 4000
กรุงเทพมหานคร8

115,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

2กธ 5000
กรุงเทพมหานคร12

79,000

2กน 5000
กรุงเทพมหานคร13

72,000

5กม 5000
กรุงเทพมหานคร16

159,000

5กร 5000
กรุงเทพมหานคร15

209,000

จง 5000
กรุงเทพมหานคร13

155,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

ฆม 5000
กรุงเทพมหานคร13

195,000

สฬ 5000
กรุงเทพมหานคร17

169,000

1กณ 6000
กรุงเทพมหานคร13

69,000

1กส 6000
กรุงเทพมหานคร15

79,000

2กภ 6000
กรุงเทพมหานคร10

0

4กฆ 6000
กรุงเทพมหานคร14

0

ชฮ 6000
กรุงเทพมหานคร13

95,000

4กฆ 7000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

4กง 7000
กรุงเทพมหานคร14

69,000

ฆร 7000
กรุงเทพมหานคร14

0

ฆล 7000
กรุงเทพมหานคร16

125,000

2กก 8000
กรุงเทพมหานคร12

195,000

2กง 8000
กรุงเทพมหานคร13

85,000

2กจ 8000
กรุงเทพมหานคร17

85,000

2กฉ 8000
กรุงเทพมหานคร16

83,000

2กช 8000
กรุงเทพมหานคร13

0

2กฒ 8000
กรุงเทพมหานคร14

0

2กษ 8000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

3กศ 8000
กรุงเทพมหานคร19

0

ฆฮ 8000
กรุงเทพมหานคร16

0

1กบ 9000
กรุงเทพมหานคร13

145,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

90,000

3กล 9000
กรุงเทพมหานคร19

89,000
ทะเบียนเลขเรียง

4กค 123
กรุงเทพมหานคร15

175,000

4กฆ 123
กรุงเทพมหานคร14

0

6กช 123
กรุงเทพมหานคร15

165,000

6กบ 123
กรุงเทพมหานคร15

195,000

ฌย 123
กรุงเทพมหานคร19

0

ฐจ 123
กรุงเทพมหานคร21

0

1กจ 234
กรุงเทพมหานคร17

195,000

3กว 234
กรุงเทพมหานคร19

0

4กม 234
กรุงเทพมหานคร19

0

6กฐ 234
กรุงเทพมหานคร25

99,000

6กพ 234
กรุงเทพมหานคร24

195,000

กจ 234
กรุงเทพมหานคร16

175,000

กอ 234
กรุงเทพมหานคร16

195,000

วอ 234
กรุงเทพมหานคร21

175,000

1กษ 345
กรุงเทพมหานคร18

85,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

3กก 345
กรุงเทพมหานคร17

199,002

5กก 345
กรุงเทพมหานคร19

0

5กด 345
กรุงเทพมหานคร19

0

5กภ 345
กรุงเทพมหานคร19

0

5กม 345
กรุงเทพมหานคร23

0

5กว 345
กรุงเทพมหานคร24

165,000

5กอ 345
กรุงเทพมหานคร24

179,000

5กฮ 345
กรุงเทพมหานคร23

139,000

กพ 345
กรุงเทพมหานคร21

175,000

ฆพ 345
กรุงเทพมหานคร23

235,000

1กฮ 456
กรุงเทพมหานคร22

145,000

2กฐ 456
กรุงเทพมหานคร27

155,000

3กณ 456
กรุงเทพมหานคร24

0

3กด 456
กรุงเทพมหานคร20

155,000

3กธ 456
กรุงเทพมหานคร23

195,000

3กบ 456
กรุงเทพมหานคร21

199,000

3กภ 456
กรุงเทพมหานคร20

235,009

3กย 456
กรุงเทพมหานคร27

179,000

3กฬ 456
กรุงเทพมหานคร24

0

4กถ 456
กรุงเทพมหานคร21

135,000

4กบ 456
กรุงเทพมหานคร22

175,000

5กฉ 456
กรุงเทพมหานคร26

165,000

5กด 456
กรุงเทพมหานคร22

145,000

5กท 456
กรุงเทพมหานคร22

0

6กง 456
กรุงเทพมหานคร24

285,000

กอ 456
กรุงเทพมหานคร22

355,000

ฆฆ 456
กรุงเทพมหานคร21

0

งจ 456
กรุงเทพมหานคร23

0

ฐย 456
กรุงเทพมหานคร32

0

ฐล 456
กรุงเทพมหานคร30

235,009

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

4กธ 567
กรุงเทพมหานคร27

135,000

4กภ 567
กรุงเทพมหานคร24

175,000

4กม 567
กรุงเทพมหานคร28

0

พอ 567
กรุงเทพมหานคร23

195,000

3กณ 678
กรุงเทพมหานคร30

0

5กณ 678
กรุงเทพมหานคร32

0

6กพ 678
กรุงเทพมหานคร36

175,000

ฆว 678
กรุงเทพมหานคร30

155,000

ฆม 678
กรุงเทพมหานคร29

255,000

พท 678
กรุงเทพมหานคร30

0

5กฉ 789
กรุงเทพมหานคร35

265,000

5กฎ 789
กรุงเทพมหานคร35

179,000

6กฆ 789
กรุงเทพมหานคร34

245,000

6กญ 789
กรุงเทพมหานคร35

255,000

6กฒ 789
กรุงเทพมหานคร34

235,000

6กต 789
กรุงเทพมหานคร34

239,000

6กถ 789
กรุงเทพมหานคร32

265,000

6กม 789
กรุงเทพมหานคร36

345,000

จก 789
กรุงเทพมหานคร31

335,000

3กท 1234
กรุงเทพมหานคร15

155,000

6กฐ 1234
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กบ 1234
กรุงเทพมหานคร14

165,000

5กค 2345
กรุงเทพมหานคร24

165,001

5กฎ 2345
กรุงเทพมหานคร25

89,000

5กฬ 2345
กรุงเทพมหานคร25

89,000

6กฆ 2345
กรุงเทพมหานคร24

179,000

6กง 2345
กรุงเทพมหานคร23

99,000

ธบ 2345
กรุงเทพมหานคร20

175,000

1กง 3456
กรุงเทพมหานคร22

89,000

1กฬ 3456
กรุงเทพมหานคร25

89,000

1กอ 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

3กค 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

5กง 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

5กน 3456
กรุงเทพมหานคร29

69,000

6กด 3456
กรุงเทพมหานคร26

0

6กถ 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

ฆฆ 3456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

ฆร 3456
กรุงเทพมหานคร25

0

3กฐ 4567
กรุงเทพมหานคร35

0

3กท 4567
กรุงเทพมหานคร27

99,000

3กภ 4567
กรุงเทพมหานคร27

95,000

4กฌ 4567
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆม 4567
กรุงเทพมหานคร30

145,000

ฆฮ 4567
กรุงเทพมหานคร30

135,000

2กก 5678
กรุงเทพมหานคร30

125,000

2กส 5678
กรุงเทพมหานคร36

0

3กจ 5678
กรุงเทพมหานคร36

89,000

3กฒ 5678
กรุงเทพมหานคร33

75,000

3กถ 5678
กรุงเทพมหานคร31

0

3กล 5678
กรุงเทพมหานคร36

95,000

3กว 5678
กรุงเทพมหานคร36

99,000

4กณ 5678
กรุงเทพมหานคร36

135,000

4กภ 5678
กรุงเทพมหานคร32

165,000

5กร 5678
กรุงเทพมหานคร36

0

6กฌ 5678
กรุงเทพมหานคร36

79,000

1กษ 6789
กรุงเทพมหานคร36

0

2กก 6789
กรุงเทพมหานคร34

165,000

3กด 6789
กรุงเทพมหานคร35

0

3กบ 6789
กรุงเทพมหานคร36

0

3กศ 6789
กรุงเทพมหานคร41

0

3กอ 6789
กรุงเทพมหานคร40

0

4กภ 6789
กรุงเทพมหานคร36

145,000

4กม 6789
กรุงเทพมหานคร40

0

5กฒ 6789
กรุงเทพมหานคร39

189,000

5กผ 6789
กรุงเทพมหานคร44

189,000

5กว 6789
กรุงเทพมหานคร42

275,000

5กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร41

249,000

5กอ 6789
กรุงเทพมหานคร42

0

6กฆ 6789
กรุงเทพมหานคร40

149,000

6กง 6789
กรุงเทพมหานคร39

0

6กฌ 6789
กรุงเทพมหานคร40

195,000

6กญ 6789
กรุงเทพมหานคร41

195,000

6กฎ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000

6กณ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000

6กด 6789
กรุงเทพมหานคร38

145,000

6กพ 6789
กรุงเทพมหานคร45

225,000
ทะเบียนเลขคู่

6กฐ 1100
กรุงเทพมหานคร18

49,000

ฆธ 1100
กรุงเทพมหานคร9

85,000

ฆษ 1100
กรุงเทพมหานคร9

0

ญญ 1100
กรุงเทพมหานคร10

0

5กฒ 1122
กรุงเทพมหานคร15

0

กร 1122
กรุงเทพมหานคร11

155,000

2กก 1133
กรุงเทพมหานคร12

0

3กฎ 1155
กรุงเทพมหานคร21

67,000

5กฒ 1155
กรุงเทพมหานคร21

57,000

5กล 1155
กรุงเทพมหานคร24

0

5กฮ 1155
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กม 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

5กร 1166
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กข 1166
กรุงเทพมหานคร23

79,000

6กบ 1166
กรุงเทพมหานคร23

89,000

ฆฆ 1166
กรุงเทพมหานคร20

165,000

ฆธ 1166
กรุงเทพมหานคร21

89,000

ฆพ 1166
กรุงเทพมหานคร25

89,000

ฆภ 1166
กรุงเทพมหานคร18

85,000

ฆฬ 1166
กรุงเทพมหานคร22

79,000

1กล 1177
กรุงเทพมหานคร24

0

2กค 1177
กรุงเทพมหานคร23

45,000

2กฌ 1177
กรุงเทพมหานคร22

59,000

5กบ 1177
กรุงเทพมหานคร24

79,000

1กค 1188
กรุงเทพมหานคร24

189,000

4กภ 1188
กรุงเทพมหานคร24

99,000

5กส 1188
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฎห 1188
กรุงเทพมหานคร28

179,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

290,000

ฆฐ 1199
กรุงเทพมหานคร32

139,000

1กร 2200
กรุงเทพมหานคร10

49,000

3กส 2200
กรุงเทพมหานคร15

59,000

ฆอ 2200
กรุงเทพมหานคร13

69,000

5กฒ 2211
กรุงเทพมหานคร15

54,000

ฆบ 2211
กรุงเทพมหานคร11

79,000

ภศ 2211
กรุงเทพมหานคร14

57,000

5กย 2233
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฆห 2233
กรุงเทพมหานคร18

0

1กค 2244
กรุงเทพมหานคร18

55,000

4กฒ 2244
กรุงเทพมหานคร20

0

4กภ 2244
กรุงเทพมหานคร18

0

5กภ 2244
กรุงเทพมหานคร19

0

5กฮ 2244
กรุงเทพมหานคร23

0

ฉน 2244
กรุงเทพมหานคร22

59,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

5กฐ 2255
กรุงเทพมหานคร29

0

5กต 2255
กรุงเทพมหานคร23

79,000

5กพ 2255
กรุงเทพมหานคร28

0

5กอ 2255
กรุงเทพมหานคร26

85,000

6กฆ 2255
กรุงเทพมหานคร24

125,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กถ 2266
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กพ 2266
กรุงเทพมหานคร31

59,000

ญฮ 2266
กรุงเทพมหานคร25

74,000

ศว 2266
กรุงเทพมหานคร29

54,000

ษข 2266
กรุงเทพมหานคร22

47,000

3กด 2277
กรุงเทพมหานคร23

54,000

5กช 2277
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ฆน 2277
กรุงเทพมหานคร26

99,000

5กก 2288
กรุงเทพมหานคร27

0

6กฐ 2288
กรุงเทพมหานคร36

85,000

ฆล 2288
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฆท 3311
กรุงเทพมหานคร12

67,000

ญฮ 3311
กรุงเทพมหานคร17

69,000

1กก 3322
กรุงเทพมหานคร13

79,000

1กร 3322
กรุงเทพมหานคร16

55,000

1กส 3322
กรุงเทพมหานคร19

55,000

3กก 3322
กรุงเทพมหานคร15

185,000

ฆผ 3322
กรุงเทพมหานคร21

69,000

6กฒ 3344
กรุงเทพมหานคร24

69,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กค 3355
กรุงเทพมหานคร26

59,000

5กช 3355
กรุงเทพมหานคร24

135,000

5กถ 3355
กรุงเทพมหานคร23

0

5กบ 3355
กรุงเทพมหานคร24

135,000

5กพ 3355
กรุงเทพมหานคร30

69,000

5กย 3355
กรุงเทพมหานคร30

79,000

5กอ 3355
กรุงเทพมหานคร28

79,000

6กก 3355
กรุงเทพมหานคร24

145,000

พศ 3355
กรุงเทพมหานคร31

99,000

1กก 3366
กรุงเทพมหานคร21

195,000

1กส 3366
กรุงเทพมหานคร27

0

1กฬ 3366
กรุงเทพมหานคร25

0

3กญ 3366
กรุงเทพมหานคร26

69,000

3กฐ 3366
กรุงเทพมหานคร31

69,000

3กบ 3366
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กก 3366
กรุงเทพมหานคร26

145,000

6กช 3366
กรุงเทพมหานคร27

75,000

6กบ 3366
กรุงเทพมหานคร27

89,000

ฆศ 3366
กรุงเทพมหานคร28

69,000

ชว 3366
กรุงเทพมหานคร26

1,250,000

ฌล 3366
กรุงเทพมหานคร27

115,000

ฆช 3377
กรุงเทพมหานคร25

69,000

ฆม 3377
กรุงเทพมหานคร28

69,000

5กว 3388
กรุงเทพมหานคร34

79,000

5กอ 3388
กรุงเทพมหานคร34

69,000

5กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร33

67,000

6กบ 3388
กรุงเทพมหานคร31

69,000

ญฒ 4400
กรุงเทพมหานคร15

89,000

ฆฌ 4422
กรุงเทพมหานคร20

0

4กฉ 4433
กรุงเทพมหานคร24

75,000

ญฮ 4433
กรุงเทพมหานคร23

79,000

4กพ 4455
กรุงเทพมหานคร31

0

5กก 4455
กรุงเทพมหานคร25

199,000

5กฐ 4455
กรุงเทพมหานคร33

99,000

5กพ 4455
กรุงเทพมหานคร32

135,000

5กอ 4455
กรุงเทพมหานคร30

125,000

5กฮ 4455
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กข 4455
กรุงเทพมหานคร27

79,000

6กค 4455
กรุงเทพมหานคร29

75,000

ฆถ 4455
กรุงเทพมหานคร22

145,000

ฆท 4455
กรุงเทพมหานคร22

175,000

ฆย 4455
กรุงเทพมหานคร29

165,000

6กข 4466
กรุงเทพมหานคร29

59,000

6กฐ 4466
กรุงเทพมหานคร36

89,000

ฆบ 4466
กรุงเทพมหานคร25

69,000

5กอ 4488
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กข 4488
กรุงเทพมหานคร33

55,000

ฆฆ 4488
กรุงเทพมหานคร30

235,000

5กผ 5500
กรุงเทพมหานคร24

89,000

ฆฮ 5500
กรุงเทพมหานคร18

69,000

1กษ 5511
กรุงเทพมหานคร18

59,000

3กย 5511
กรุงเทพมหานคร24

74,000

5กผ 5511
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆส 5511
กรุงเทพมหานคร22

89,000

5กบ 5533
กรุงเทพมหานคร24

99,000

5กพ 5533
กรุงเทพมหานคร30

65,000

ฆฎ 5533
กรุงเทพมหานคร24

0

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

1กฆ 5544
กรุงเทพมหานคร23

85,000

2กก 5544
กรุงเทพมหานคร22

79,000

2กช 5544
กรุงเทพมหานคร23

75,000

4กฉ 5544
กรุงเทพมหานคร28

79,000

4กภ 5544
กรุงเทพมหานคร24

0

4กร 5544
กรุงเทพมหานคร27

99,000

5กพ 5544
กรุงเทพมหานคร32

125,000

5กอ 5544
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ฆฐ 5544
กรุงเทพมหานคร30

115,000

ฆณ 5544
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆผ 5544
กรุงเทพมหานคร29

110,000

ฆอ 5544
กรุงเทพมหานคร27

115,000

5กก 5566
กรุงเทพมหานคร29

255,000

5กท 5566
กรุงเทพมหานคร29

0

5กฮ 5566
กรุงเทพมหานคร33

99,000

ฆน 5566
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆว 5566
กรุงเทพมหานคร31

89,000

5กม 5577
กรุงเทพมหานคร35

64,000

5กฮ 5577
กรุงเทพมหานคร35

0

6กข 5577
กรุงเทพมหานคร33

53,000

ฆณ 5577
กรุงเทพมหานคร32

82,000

ฎร 5577
กรุงเทพมหานคร33

0

5กษ 5588
กรุงเทพมหานคร36

165,000

5กฮ 5588
กรุงเทพมหานคร37

129,000

5กธ 5599
กรุงเทพมหานคร38

175,000

5กฮ 5599
กรุงเทพมหานคร39

165,000

กธ 5599
กรุงเทพมหานคร33

175,000

ฆฆ 5599
กรุงเทพมหานคร34

0

3กย 6600
กรุงเทพมหานคร24

0

ญส 6600
กรุงเทพมหานคร23

82,000

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

6กก 6622
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฆพ 6622
กรุงเทพมหานคร27

79,000

1กค 6633
กรุงเทพมหานคร24

99,000

1กอ 6633
กรุงเทพมหานคร26

0

2กฆ 6633
กรุงเทพมหานคร24

0

3กฒ 6633
กรุงเทพมหานคร25

59,000

6กง 6633
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กข 6644
กรุงเทพมหานคร29

54,000

ฆณ 6644
กรุงเทพมหานคร28

69,000

1กฆ 6655
กรุงเทพมหานคร27

0

5กก 6655
กรุงเทพมหานคร29

135,000

5กอ 6655
กรุงเทพมหานคร34

79,000

5กฮ 6655
กรุงเทพมหานคร33

75,000

ฆภ 6655
กรุงเทพมหานคร26

89,000

ฆม 6655
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆร 6655
กรุงเทพมหานคร29

85,000

ฆว 6655
กรุงเทพมหานคร31

89,000

1กก 6677
กรุงเทพมหานคร29

115,000

5กอ 6677
กรุงเทพมหานคร38

54,000

6กพ 6677
กรุงเทพมหานคร41

67,000

ฆร 6677
กรุงเทพมหานคร33

0

6กก 6688
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กถ 6688
กรุงเทพมหานคร36

165,000

6กบ 6688
กรุงเทพมหานคร37

165,000

6กภ 6688
กรุงเทพมหานคร36

165,000

1กข 6699
กรุงเทพมหานคร34

89,000

5กอ 6699
กรุงเทพมหานคร42

0

5กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร41

135,000

6กก 6699
กรุงเทพมหานคร38

0

6กข 6699
กรุงเทพมหานคร39

99,000

6กค 6699
กรุงเทพมหานคร41

129,000

6กฌ 6699
กรุงเทพมหานคร40

139,000

6กถ 6699
กรุงเทพมหานคร38

135,000

6กท 6699
กรุงเทพมหานคร38

145,000

6กธ 6699
กรุงเทพมหานคร41

0

6กน 6699
กรุงเทพมหานคร42

175,000

6กบ 6699
กรุงเทพมหานคร39

185,000

ฆล 6699
กรุงเทพมหานคร39

135,000

ฆว 6699
กรุงเทพมหานคร39

145,000

ฆษ 6699
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆว 7373
กรุงเทพมหานคร29

52,000

ฆอ 7373
กรุงเทพมหานคร29

52,000

6กฒ 7575
กรุงเทพมหานคร34

39,000

ฆอ 7676
กรุงเทพมหานคร35

65,000

ฆฐ 7700
กรุงเทพมหานคร26

59,000

ฆฒ 7700
กรุงเทพมหานคร20

59,000

ฆฌ 7711
กรุงเทพมหานคร24

115,000

1กญ 7722
กรุงเทพมหานคร24

75,000

1กว 7722
กรุงเทพมหานคร26

69,000

1กษ 7722
กรุงเทพมหานคร24

75,000

ฆถ 7722
กรุงเทพมหานคร22

85,000

ญฮ 7733
กรุงเทพมหานคร29

64,000

5กก 7755
กรุงเทพมหานคร31

79,000

5กภ 7755
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กม 7755
กรุงเทพมหานคร35

59,000

สล 7755
กรุงเทพมหานคร37

75,000

ญฮ 7766
กรุงเทพมหานคร35

69,000

5กฌ 7788
กรุงเทพมหานคร39

89,000

5กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร41

85,000

5กม 7788
กรุงเทพมหานคร41

99,000

6กน 7788
กรุงเทพมหานคร42

129,000

6กพ 7788
กรุงเทพมหานคร45

129,000

ฆม 7788
กรุงเทพมหานคร38

135,000

ฌล 7788
กรุงเทพมหานคร39

165,000

5กค 7799
กรุงเทพมหานคร33

89,000

5กฒ 7799
กรุงเทพมหานคร41

0

6กช 7799
กรุงเทพมหานคร41

95,000

6กบ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

ฆภ 8800
กรุงเทพมหานคร20

0

1กค 8811
กรุงเทพมหานคร24

129,000

1กญ 8811
กรุงเทพมหานคร24

125,000

1กย 8811
กรุงเทพมหานคร28

99,000

4กภ 8811
กรุงเทพมหานคร24

125,000

5กย 8811
กรุงเทพมหานคร32

99,000

ฆท 8811
กรุงเทพมหานคร22

135,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆว 8811
กรุงเทพมหานคร27

125,000

1กอ 8822
กรุงเทพมหานคร28

59,000

5กก 8822
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆภ 8833
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆฆ 8844
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆธ 8844
กรุงเทพมหานคร31

0

3กอ 8855
กรุงเทพมหานคร36

89,000

5กพ 8855
กรุงเทพมหานคร40

99,000

5กอ 8855
กรุงเทพมหานคร38

89,000

5กข 8866
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กด 8866
กรุงเทพมหานคร36

125,000

6กถ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กภ 8866
กรุงเทพมหานคร36

135,000

5กม 8877
กรุงเทพมหานคร41

99,000

ฆถ 8877
กรุงเทพมหานคร34

75,000

ฆร 8877
กรุงเทพมหานคร37

85,000

1กฐ 8899
กรุงเทพมหานคร45

255,000

4กฌ 8899
กรุงเทพมหานคร42

179,000

5กษ 8899
กรุงเทพมหานคร44

195,000

1กฒ 9900
กรุงเทพมหานคร23

75,000

ฆผ 9900
กรุงเทพมหานคร29

99,000

1กก 9933
กรุงเทพมหานคร27

155,000

5กอ 9933
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กด 9933
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆจ 9933
กรุงเทพมหานคร33

79,000

ฆพ 9933
กรุงเทพมหานคร35

0

ฆภ 9933
กรุงเทพมหานคร28

85,000

1กก 9944
กรุงเทพมหานคร29

125,000

ฆฆ 9944
กรุงเทพมหานคร32

0

ฆพ 9944
กรุงเทพมหานคร37

85,000

5กฐ 9955
กรุงเทพมหานคร43

165,000

5กฒ 9955
กรุงเทพมหานคร37

155,000

5กท 9955
กรุงเทพมหานคร35

175,000

5กธ 9955
กรุงเทพมหานคร38

165,000

ฆย 9955
กรุงเทพมหานคร39

0

ฐล 9955
กรุงเทพมหานคร43

115,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

6กฌ 9966
กรุงเทพมหานคร40

119,000

6กฎ 9966
กรุงเทพมหานคร42

129,000

6กณ 9966
กรุงเทพมหานคร42

0

6กน 9966
กรุงเทพมหานคร42

155,000

6กบ 9966
กรุงเทพมหานคร42

155,000

ฆภ 9966
กรุงเทพมหานคร34

990,000

3กฬ 9977
กรุงเทพมหานคร41

0

3กฮ 9977
กรุงเทพมหานคร41

79,000

ฆณ 9977
กรุงเทพมหานคร40

0

ฆด 9977
กรุงเทพมหานคร36

0

5กษ 9988
กรุงเทพมหานคร44

155,000

5กอ 9988
กรุงเทพมหานคร46

215,000
ทะเบียนเลขสลับ

1กร 1010
กรุงเทพมหานคร8

69,000

5กภ 1010
กรุงเทพมหานคร9

0

ฆถ 1010
กรุงเทพมหานคร6

95,000

ฆภ 1010
กรุงเทพมหานคร6

89,000

ญญ 1010
กรุงเทพมหานคร10

0

ญฮ 1010
กรุงเทพมหานคร11

95,000

3กฐ 1212
กรุงเทพมหานคร19

0

3กม 1212
กรุงเทพมหานคร15

0

6กก 1212
กรุงเทพมหานคร14

135,000

ฆพ 1212
กรุงเทพมหานคร17

0

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

5กม 1313
กรุงเทพมหานคร19

0

6กฎ 1313
กรุงเทพมหานคร20

0

สส 1313
กรุงเทพมหานคร22

355,000

1กท 1414
กรุงเทพมหานคร13

79,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

89,000

ฆพ 1414
กรุงเทพมหานคร21

0

ฆส 1414
กรุงเทพมหานคร20

89,000

จจ 1414
กรุงเทพมหานคร22

195,000

5กค 1515
กรุงเทพมหานคร22

119,000

5กพ 1515
กรุงเทพมหานคร26

159,000

5กม 1515
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กย 1515
กรุงเทพมหานคร26

129,000

5กร 1515
กรุงเทพมหานคร22

139,000

5กส 1515
กรุงเทพมหานคร25

135,000

6กก 1515
กรุงเทพมหานคร23

125,000

6กญ 1515
กรุงเทพมหานคร23

85,000

กบ 1515
อุบลราชธานี15

89,000

พฉ 1515
กรุงเทพมหานคร25

125,000

ญท 1616
กรุงเทพมหานคร19

99,000

1กร 1616
กรุงเทพมหานคร20

0

5กพ 1616
กรุงเทพมหานคร28

59,000

5กร 1616
กรุงเทพมหานคร24

0

6กฎ 1616
กรุงเทพมหานคร26

69,000

6กญ 1616
กรุงเทพมหานคร25

69,000

6กบ 1616
กรุงเทพมหานคร23

115,000

6กภ 1616
กรุงเทพมหานคร22

69,000

ฆฆ 1717
กรุงเทพมหานคร22

0

ฎอ 1717
กรุงเทพมหานคร27

89,000

วว 1717
กรุงเทพมหานคร28

195,000

1กบ 1818
กรุงเทพมหานคร22

195,000

2กฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

0

3กท 1818
กรุงเทพมหานคร23

125,000

4กภ 1818
กรุงเทพมหานคร24

0

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

550,000

ฆฌ 1818
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆผ 1818
กรุงเทพมหานคร29

255,000

ญฬ 1818
กรุงเทพมหานคร27

199,000

วค 1818
กรุงเทพมหานคร28

125,000

ฆร 1919
กรุงเทพมหานคร27

139,000

ฆล 1919
กรุงเทพมหานคร29

135,000

1กต 2020
กรุงเทพมหานคร9

65,000

5กม 2020
กรุงเทพมหานคร15

59,000

ฆท 2020
กรุงเทพมหานคร8

89,000

ฆม 2020
กรุงเทพมหานคร12

89,000

ญร 2020
กรุงเทพมหานคร12

69,000

6กข 2121
กรุงเทพมหานคร15

0

5กย 2323
กรุงเทพมหานคร24

115,000

ฆน 2323
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

79,000

5กฌ 2424
กรุงเทพมหานคร21

0

5กย 2424
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆต 2424
กรุงเทพมหานคร18

0

1กษ 2525
กรุงเทพมหานคร20

0

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

2กค 2525
กรุงเทพมหานคร21

135,000

4กภ 2525
กรุงเทพมหานคร20

69,000

5กค 2525
กรุงเทพมหานคร24

195,000

5กช 2525
กรุงเทพมหานคร22

0

5กฌ 2525
กรุงเทพมหานคร23

0

5กฐ 2525
กรุงเทพมหานคร29

0

5กพ 2525
กรุงเทพมหานคร28

159,000

5กว 2525
กรุงเทพมหานคร26

125,000

6กฌ 2525
กรุงเทพมหานคร26

75,000

1กก 2626
กรุงเทพมหานคร19

175,000

5กอ 2626
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กก 2626
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กณ 2626
กรุงเทพมหานคร27

75,000

6กด 2626
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กถ 2626
กรุงเทพมหานคร24

135,000

4กภ 2727
กรุงเทพมหานคร24

89,000

ฆฌ 2727
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฆณ 2727
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กฐ 2828
กรุงเทพมหานคร36

89,000

ฐจ 2828
กรุงเทพมหานคร35

79,000

ฆก 2929
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฆล 2929
กรุงเทพมหานคร31

99,000

จฉ 2929
กรุงเทพมหานคร33

59,000

1กก 3030
กรุงเทพมหานคร9

129,000

1กท 3030
กรุงเทพมหานคร9

69,000

1กษ 3030
กรุงเทพมหานคร12

49,000

ชป 3030
กรุงเทพมหานคร10

49,000

พจ 3131
กรุงเทพมหานคร22

79,000

วว 3131
กรุงเทพมหานคร20

125,000

1กอ 3232
กรุงเทพมหานคร18

45,000

ฆย 3232
กรุงเทพมหานคร21

0

ชร 3232
กรุงเทพมหานคร16

99,000

2กก 3434
กรุงเทพมหานคร18

85,000

4กม 3434
กรุงเทพมหานคร24

99,000

4กฬ 3434
กรุงเทพมหานคร24

89,000

6กฌ 3434
กรุงเทพมหานคร26

59,000

3กส 3535
กรุงเทพมหานคร27

69,000

5กฌ 3535
กรุงเทพมหานคร25

0

5กม 3535
กรุงเทพมหานคร27

99,000

5กร 3535
กรุงเทพมหานคร26

115,000

5กอ 3535
กรุงเทพมหานคร28

99,000

6กท 3535
กรุงเทพมหานคร24

0

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

6กช 3636
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กณ 3636
กรุงเทพมหานคร30

115,000

6กด 3636
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กถ 3636
กรุงเทพมหานคร26

109,000

6กท 3636
กรุงเทพมหานคร26

125,000

6กธ 3636
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆผ 3636
กรุงเทพมหานคร29

125,000

ฆย 3636
กรุงเทพมหานคร29

125,000

ฆร 3737
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฆช 3737
กรุงเทพมหานคร25

59,000

5กฮ 3838
กรุงเทพมหานคร33

65,000

6กบ 3838
กรุงเทพมหานคร31

69,000

ฆฆ 3838
กรุงเทพมหานคร28

225,000

6กช 3883
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กอ 3939
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กท 3939
กรุงเทพมหานคร32

89,000

6กฐ 4040
กรุงเทพมหานคร24

69,000

5กพ 4242
กรุงเทพมหานคร26

59,000

4กพ 4545
กรุงเทพมหานคร31

0

5กม 4545
กรุงเทพมหานคร29

165,000

5กล 4545
กรุงเทพมหานคร30

135,000

5กว 4545
กรุงเทพมหานคร30

135,000

5กฮ 4545
กรุงเทพมหานคร29

165,000

6กข 4646
กรุงเทพมหานคร29

64,000

ฆฆ 4646
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ฆพ 4747
กรุงเทพมหานคร33

69,000

ฆย 4747
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ญฮ 4747
กรุงเทพมหานคร31

64,000

สจ 4747
กรุงเทพมหานคร35

0

5กก 4848
กรุงเทพมหานคร31

79,000

5กว 4848
กรุงเทพมหานคร36

79,000

6กฌ 4848
กรุงเทพมหานคร34

85,000

ธต 4848
กรุงเทพมหานคร31

0

5กฒ 4949
กรุงเทพมหานคร35

0

6กฐ 4949
กรุงเทพมหานคร42

0

ฆฆ 4949
กรุงเทพมหานคร30

245,000

ฆผ 4949
กรุงเทพมหานคร37

69,000

ฆฎ 4994
กรุงเทพมหานคร34

0

5กพ 5050
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆพ 5050
กรุงเทพมหานคร21

79,000

ภษ 5050
กรุงเทพมหานคร15

0

5กม 5151
กรุงเทพมหานคร23

125,000

5กว 5151
กรุงเทพมหานคร24

184,000

6กช 5151
กรุงเทพมหานคร21

59,000

วง 5252
กรุงเทพมหานคร22

59,000

4กก 5353
กรุงเทพมหานคร22

59,000

5กฌ 5353
กรุงเทพมหานคร25

0

4กผ 5454
กรุงเทพมหานคร31

85,000

5กผ 5454
กรุงเทพมหานคร32

135,000

5กฮ 5454
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆถ 5454
กรุงเทพมหานคร22

145,000

ฉฉ 5566
กรุงเทพมหานคร32

295,000

ญญ 5566
กรุงเทพมหานคร30

390,000

5กก 5656
กรุงเทพมหานคร29

199,000

5กฐ 5656
กรุงเทพมหานคร37

99,000

5กส 5656
กรุงเทพมหานคร35

99,000

6กก 5656
กรุงเทพมหานคร30

199,000

6กฎ 5656
กรุงเทพมหานคร34

89,000

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

355,000

ฆด 5656
กรุงเทพมหานคร26

115,000

ฆถ 5656
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆท 5656
กรุงเทพมหานคร26

135,000

ฆบ 5656
กรุงเทพมหานคร27

125,000

ฆพ 5656
กรุงเทพมหานคร33

125,000

5กล 5757
กรุงเทพมหานคร36

109,000

5กว 5757
กรุงเทพมหานคร36

109,000

5กฮ 5757
กรุงเทพมหานคร35

59,000

6กข 5757
กรุงเทพมหานคร33

54,000

ฆย 5757
กรุงเทพมหานคร35

65,000

5กก 5858
กรุงเทพมหานคร33

0

5กพ 5858
กรุงเทพมหานคร40

0

5กย 5858
กรุงเทพมหานคร40

0

5กถ 5959
กรุงเทพมหานคร35

165,000

5กบ 5959
กรุงเทพมหานคร36

285,000

ฆฆ 5959
กรุงเทพมหานคร34

495,000

ฆถ 6060
กรุงเทพมหานคร16

59,000

ฆบ 6060
กรุงเทพมหานคร17

59,000

ฆผ 6060
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆล 6060
กรุงเทพมหานคร21

59,000

6กญ 6161
กรุงเทพมหานคร25

0

6กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กญ 6262
กรุงเทพมหานคร27

69,000

5กพ 6363
กรุงเทพมหานคร32

75,000

6กข 6464
กรุงเทพมหานคร29

59,000

6กญ 6464
กรุงเทพมหานคร29

59,000

6กฐ 6464
กรุงเทพมหานคร36

0